ปิดทำการ ….

ย้าย ไปที่

http://www.sparkmcu.com/

คงใช้เวลา่ทำ 1-2 เดือน จะได้สะดวกเรื่อง ความไว และการอัพ load source code ซคึ่งจะค่อนข้างเยอะ มีปัญหาสงสัยใช้ webboard ที่ electoday ครับ